Çocuklar İçin Aktivitelerimiz

Birbirinden güzel aktivitelerle çocuklarımızın hizmetindeyiz…

 1. Değerler Eğitimi

  Karakter eğitiminde çocuklara temel insani ve etik değerleri kazandırmak esas amaçtır. Bu değerlerin davranışa dönüştürülmesi için saygı, sevgi, hoşgörü, empati kurabilme gibi konularda çeşitli çalışmalar yapılır. Flash kartlar, hikâyeler, masallar, görsel videolar, sihirli kutular yardımıyla davranışlar yorumlanır, doğru davranışa giden …

  Daha Fazlası

 2. Ebru Sanatı

  Ebru sanatı estetik duyarlılığın gelişmesi, iletişim, stresle başa çıkma, zamanı doğru kullanma, isteklendirme, üretme, sabır, disiplin, uyum ve olumluluk gibi konularda kişiye önemli katkılar sağlar. Ayrıca geleneksel sanatı çocuklarımıza ögretmeyi amaçlamaktadır.

  Daha Fazlası

 3. Drama

  Drama çocuğa ezberci eğitimden çıkarak karar alabilme, ben duygusunu yenip biz duygusu olusturma,kendini tanıma, oyuna katılım, farklı oyunlar ögrenme ve bu oyunlardan çıkarımda bulunma yeteneklerini gelistirir.

  Daha Fazlası

 4. İngilizce

  Okul Öncesinde ingilizce çok önemli bir rol oynar çünkü birçok ögrenci ingilizce ile ilk defa okul öncesinde karsılaşır. Okul öncesinde yabancı dil öğretiminin asıl amacı yabancı dili çocuğa anadili gibi edindirmek değil, kendi dili ve kültürünün dışındaki dillerin ve kültürlerin …

  Daha Fazlası

 5. Bahçıvanlık

  Bu derslerin amacı, öğrencinin bitkiler, hayvanlar, aralarındaki ilişki hakkında genel bilgi ve bakış açısını geliştirmek ve bunun yanı sıra çevrenin insanla ve iklimle olan iliskişini netleştirmektir.

  Daha Fazlası

 6. Mutfak Atölyesi

  Cooking çalışması, çocukların merak duygusuyla birlikte besinleri tanıyarak ve kullanarak farklı lezzetler ortaya çıkarmasını sağlar. Aynı zamanda maddelerdeki değişimleri gözlemleyerek neden-sonuç ilişkisi kurmasına olanak tanır. Cooking çalışmasında çocuklar iş birliği yapar, yaptıkları lezzetleri tadarlar ve yeni ürünler oluşturabilmenin hazzını yaşarlar. …

  Daha Fazlası

 7. Halk Oyunları

  Daha Fazlası

 8. Bilim Mutfağı

  Hayatın her anında bizimle beraber olan bilimi; oyun, etkinlik, deney gibi eğlenceli yollarla çocuklarımızla keşfetmek Bilim Mutfağı dersinin amaçlarındandır. Bu sayede çocuklarımızın başta kendilerine, sonra da çevrelerine farklı bir gözle bakabilmeleri, merak ederek sorular sorabilmeleri amaçlanmaktadır.

  Daha Fazlası

 9. Türkçe Dil Etkinliği

  Öğrencilerin dil gelişimlerini ve Türkçeyi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkân tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için günlük planda yer alan bu faaliyette; şarkılar, şiirler, tekerlemeler söylenip parmak kukla oyunları oynanır; bilmeceler sorulup dramatizasyon yapılır.

  Daha Fazlası

 10. Oyun Saati

  Oyun, okul öncesi öğrencilerinin temel ihtiyaçlarından biridir. Öğrencinin yaşamı ve hayatı anlama yoludur. Öğrenciler, oyun ile duygu ve davranışlarında görülebilecek problemler hakkında ipuçları verir.

  Daha Fazlası

 11. Okula Hazırlık Çalışmaları

  Fen Etkinliklerinde; bitkiler, hayvanlar, çevre, insanlar ve doğamızla ilgili kazanımlar dikkate alınarak, kavram geliştiren ve pekiştiren etkinliklere yer verilmektedir.

  Matematik Etkinliklerinde; öğrenciler ritmik sayma, doğru ve bilinçli sayma, sıralama vb. kazanımlarla desteklenir. Yaşa uygun on rakam içerisinde …

  Daha Fazlası

 12. Müzik

  Okulumuzda müzik derslerinde diğer müzik etkinlikleriyle birlikte, geniş bir biçimde “orff” etkinliklerine de yer verilmektedir. Temel ritim çalışmaları, müzik aletleri ile ilgili çalışmalar, drama ve orff çalgıları ile yapılan çalışmalar, atık ve doğada bulunan materyaller ile kas gelişimlerini destekleyici çalgı …

  Daha Fazlası