Aktivitelerimiz

Değerler Eğitimi

Karakter eğitiminde çocuklara temel insani ve etik değerleri kazandırmak esas amaçtır. Bu değerlerin davranışa dönüştürülmesi için saygı, sevgi, hoşgörü, empati kurabilme gibi konularda çeşitli çalışmalar yapılır. Flash kartlar, hikâyeler, masallar, görsel videolar, sihirli kutular yardımıyla davranışlar yorumlanır, doğru davranışa giden yol tartışılarak bulunur. Ayrıca unutulan değerlerimiz, modernize edilerek çocuklarımıza aktarılır.